Slowakisch

 

Slowakisch

Die Unverbindliche Übung Slowakisch findet jeden 2. Mittwoch von

13.30 Uhr bis 15.10 Uhr statt.

Alle sprachinteressierten Schüler von der 5. bis zur 8. Schulstufe (1. bis 4. Klasse) sind dazu eingeladen.

Die Vermittlung der Nachbarsprache ist sehr praxisorientiert.

Slowakische Lieder, Reime, Sprachspiele und Dialoge dürfen dabei nicht fehlen.

Exkursionen bieten einen Einblick in die Kultur der Nachbarn und fördern den Umgang mit der Sprache.

Dipl. Päd. Carina Pacejka hält den Slowakischunterricht ab.

 

„Slovenčina“

Nepovinné vyučovanie „Slovenčina“ sa koná každú druhú stredu v čase od 13:30 do 15:10 hod.

Pozývame k účasti všetkých žiakov piatych až ôsmych tried, ktorých zaujímajú cudzie jazyky.

Jazyk, ktorým hovoria naši susedia, sa učíme na príkladoch zo života - využívame rozhovory, pesničky, básničky a veselé jazykové hry.

Organizujeme exkurzie, pri ktorých sa zoznamujeme s kultúrou i zvyklosťami našich susedov a zároveň si precvičujeme používanie jazyka.

Vyučovanie vedie Dipl. Päd. Carina Pacejka.

 

Kleines Wörterbuch